شرکت بهینه پرداز ارتباطات کلیه امورمخابراتی و رایانه ای از صفر تا صد http://bpe.ir 2020-10-17T21:14:10+01:00 text/html 2013-12-17T12:33:45+01:00 bpe.ir شرکت بهینه پرداز ارتباطات معرفی http://bpe.ir/post/1 <div style="text-align: justify;"><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><span style="font-weight: bold;">سلام<br><br></span></font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="3">این شرکت در سال 1382 به منظور ارایه خدمات با موضوع کلیه امور مخابراتی و ارتباطاتی و رایانه ای (<span style="text-decoration: underline;">&nbsp; ICT&nbsp; </span>) شروع به کار کرده و هم اکنون انجام پروژه های ارتباطی در روستاها را به نحو احسن در دست دارد.</font><font size="3"><br></font><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><br></font><div style="text-align: center;"><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-decoration: underline; font-weight: bold;" size="3">شعار ما برآوردن و پردازش کلیه نیازهای ارتباطاتی شما به نحو احسن و اصلح و بهینه میباشد.</font><br></div></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><font size="3"><br>باتشکر از بازدید شما<br></font><font size="3">به امید دیدار شما<br></font></div><div style="text-align: justify;"><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><br>تماس با ما:<br>98-512-426-3333+<br>98-915-111-7217+<br><br></font></div>